Nederland en Duitsland mijlenver uit elkaar met medicinale cannabis

Een verslag van een opleidingsdag op 20 maart 2021 over “De toepassing en basis over behandeling met medicijnen gebaseerd op cannabis”. Daarbij bespreek ik via enkele highlights van iedere sessie de huidige staat van Duitsland met betrekking tot medicinale cannabis. Nederland en Duitsland liggen mijlenver uit elkaar op dit gebied. Kan Nederland dit inhalen? We bekijken de huidige Nederlandse situatie en de situatie op korte termijn.

Een opleidingsdag over medicinale cannabis in Duitsland

Afgelopen weekeinde heb ik deelgenomen aan een opleidingsdag voor zorgprofessionals in Duitsland. Artsen, apothekers en andere zorgprofessionals zijn verplicht opleidingen te volgen om hun bevoegdheid te behouden. In dit kader worden opleidingsdagen georganiseerd, met een druk schema en een heleboel informatie. Deelnemers krijgen naderhand een certificaat van deelname en een overzicht met het aantal studiepunten per onderdeel die zijn behaald.

Mijn moeder ging als Duitse arts (Gynaecologie) tenminste 10 weekend dagen per jaar op pad. Voor mij dit keer een unieke gelegenheid, aangezien de opleiding online werd gehouden in verband met Covid-19 maatregelen. Daardoor was de opleiding gratis (gesponsord) en wereldwijd te volgen, mits je de Duitse taal machtig bent. Verder is het gebruikelijk dat je via een registratienummer als zorgprofessional kunt deelnemen, ook die restrictie was dit keer achterwege gelaten.

Per toeval kwam ik op donderdagavond de inschrijvingspagina tegen voor de opleidingsdag op zaterdag en heb me ingeschreven. Een goede zet! Veel onderwerpen waren bekend, maar niet altijd helemaal de technische achtergrond beschikbaar in de reguliere beschrijvingen. Zoals: hoe werkt de CB1 receptor, chemisch? Welke zouten hebben (welk) effect op deze receptor? (Calcium, Kalium; beïnvloedt instroom, uitstroom). Wat is de CB3 receptor? (Een receptor die én met een cannabinoïden interactie kan hebben én andere stoffen)

Opzet opleidingsdag door IACM

Deze opleidingsdag organiseerde de International Association for Cannabinoid Medicines (IACM). De IACM is door Dr. med. Franjo Grotenhermen mede opgericht, hij heeft samen met Dr. med. Katrin Müller-Vahl deze dag opgezet. De opleiding is een instap in de medicinale cannabiswereld. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de verschillende sprekers en diens onderwerpen – een duidelijke sterrencast.

SpecialistCategorieOnderwerp
Dr. pharm. Manfred Fankhauser Apotheker (Zwitserland)Grondbeginselen CannabistherapieEen kort historisch overzicht van cannabis in de therapeutische toepassing
Dr. med. Franjo Grotenhermen Arts (Duitsland)Grondbeginselen CannabistherapieCannabis en diens inhoudelijke samenstelling
(Prof.) Dr. Raphael Mechoulam Biochemicus (Israël)Grondbeginselen CannabistherapieTwee mijlpalen, de ontdekking van THC en het endocannabinoïdensysteem
Univ. Prof. Dr. Beat Lutz Celbioloog (Duitsland)Grondbeginselen CannabistherapieHet endocannabinoïdensysteem – een systeem voor het beheersen van stress
Prof. Dr. med. Dr. Joachim Nadstawek Pijnspecialist (Duitsland)Toepassingsgebieden voor cannabisToepassingen van medicijnen op basis van cannabis in de behandeling van pijn en pijnbestrijding
Dr. med. Kirsten Müller-Vahl Psychiater (Duitsland)Toepassingsgebieden voor cannabisToepassingen van medicijnen op basis van cannabis in de psychiatrie
Dr. med. Knud Gastmeier Palliatieve zorgspecialist (Duitsland)Toepassingsgebieden voor cannabisToepassingen van medicijnen op basis van cannabis in de palliatieve zorg
Prim. Univ. Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc Leerstoelhouder anesthesie, intensivisten, trauma, interdisciplinaire pijnbestrijding en palliatieve zorg (Oostenrijk)Toepassingsgebieden voor cannabisToepassingen van medicijnen op basis van cannabis in de behandeling van kanker
Prof. Dr. med. Sven Gottschling Specialist levensbeperkende ziektebeelden (Duitsland)Toepassingsgebieden voor cannabisToepassingen van medicijnen op basis van cannabis in de kindergeneeskunde
Dr. Oliver Tolmein Advocaat (Duitsland)Wet- en regelgeving in Duitsland voor patiëntenAanvragen van vergoedingen voor cannabismedicatie en beroepsprocedure
Sebastian Glathe Advocaat (Duitsland)Wet- en regelgeving in Duitsland voor patiëntenCannabis in het verkeer als patiënt die cannabismedicijnen neemt
Dr. Thorsten Tuschy Apotheker (Duitsland)Medicijnen met cannabis als ingrediënt in de apotheekEen overzicht van de verschillende medicijnen op basis van cannabis in de apotheek (2021)
Dennis Stracke PhD Apotheker (Duitsland)Medicijnen met cannabis als ingrediënt in de apotheekBereiding van receptuurgeneesmiddelen op basis van cannabis
Florian Heimann Apotheker (Duitsland)Medicijnen met cannabis als ingrediënt in de apotheekMedicinale cannabis, meer dan THC en CBD – het entourage effect uitgelegd
Dr. med. Franjo Grotenhermen Arts (privékliniek)(Duitsland)Praktische toepassingenFarmacokinetiek (hoe werkt cannabis in het lichaam) en varianten van toediening
Dr. med. Kirsten Müller-Vahl Psychiater (Duitsland)Praktische toepassingenAcute en lange termijn bijwerkingen
Dr. med. Franjo GrotenhermenArts (privékliniek)(Duitsland)Praktische toepassingenInteracties met andere medicijnen
Dr. med. Kirsten Müller-Vahl Psychiater (Duitsland)Praktische toepassingenHet kiezen van een geschikte medicijnvorm
Dr. med. Sylvia Mieke (Huisarts)
Dr. Thorsten Tuschy (Apotheker)
Dr. med. Kirsten Müller-Vahl (Psychiater)
Dr. med. Franjo Grotenhermen (Arts)
‘Mijn eerste patiënt’ (als zorg- of hulpverlener)Een open groepsgesprek over ‘mijn eerste patiënt’; een interdisciplinair gesprek en uitwisseling over toepassing, bereiding en verstrekking van op cannabis gebaseerde medicijnen
Programma van medicinale cannabis opleidingsdag

Het format beviel me goed, de presentaties waren vooraf opgenomen, ongeveer 15 minuten per sessie. Vragen werden per categorie gebundeld. Soms waren alle sprekers beschikbaar, niet altijd. Bijna alle vragen zijn behandeld, waarvoor petje af voor de organisatie, om duidelijk een overlap in sprekers en diens kennis bijeen te krijgen. Met een programma van 09:00 tot 18:30 een volle dag. Aansluitend is er nog een workshop gepland geweest voor in de avonduren. Deze heb ik niet gevolgd.

Medicinale cannabis besproken door Duitse artsen en apothekers

In de volgende paragrafen ga ik in op de verschillende categoriëen.

Grondbeginselen Cannabistherapie

In de stukken over de grondbeginselen wordt stilgestaan bij de rol van cannabis als therapeutisch middel in de medicijnen. De voornaamste take-aways zijn het verschuiven van het toepassen van delen van de plant; de plant zaden en steel voor touw/garen is in Europa de voornaamste inzet geweest. Pas bij het ‘overwaaien’ van de kennis vanuit Azië is de bloemtop op medicinale waarde geschat.

Overige informatie is voornamelijk verplichte kost voor iedereen die nog geen kennis heeft van de cannabisplant in inderactie met het lichaam. De manier van analyseren en de aanpak van Dr. Mechoulam, Cannabinoïden, Terpenen en andere werkzame stoffen, het endocannabinoïdensysteem en diens functies.

Toepassingsgebieden voor cannabis

Helaas kan er over dit onderdeel door Suspcore medewerkers weinig inhoudelijks verteld worden. Deze sectie gaat voornamelijk over lopend onderzoek en resultaten van therapie van cannabis bij ziektebeelden. Hier mogen we geen uitspraken over doen zonder medische kwalificatie.

De algemene opbouw van deze sessies is wel vergelijkbaar: een professor of belangrijk onderzoekend en praktiserend arts beschrijft huidige onderzoeksresultaten. Deze resultaten zijn van eigen afdeling of leerstoel, belangrijke onderzoeken wereldwijd en/of meta onderzoek. Vaak worden historische misvattingen en verkeerde interpretaties rechtgezet.

Daarna volgt een blok met patiëntbeschrijvingen, de baseline van de intake, klachtomschrijving(en), behandelingsmethode inclusief dosering en toedieningsmethode (niet welk type, soort cannabis helaas). Aansluitend de resultaten van de behandeling en mogelijke toekomstscenario’s voor de patiënt.

Misschien is het verstandig om even een kleine toelichting te geven op wetenschappelijk werk en diens status. Hoe meer bewijs er is, hoe groter de onderzoeksgroepen zijn. Het hoogst haalbare is een grote groep (N>1000) deelnemers die in een dubbelblinde test deelnemen. Dubbelblind betekent noch de artsen/behandelaars noch de patiënten weten wie een placebo of een product met werking krijgt.

Verder zijn er nog onderzoeken met een beschrijving ‘In Vitro’, ‘In Vivo’, ‘In Situ’ en ‘In Silico’. De volgorde is voor klassiek onderzoek: In Vitro, In Vivo en afsluitend In Situ.

In Vitro betekent in glas, zoals een petrischaaltje, reageerbuis of andere beschermende houder die menselijke cellen bevatten. Daarmee wordt gekeken of er een reactie is tussen cellen en toegevoegd stofje, een medicijn.

In Vivo is het toepassen van het stofje in een levend model, vrijwel altijd een proefdier. Soms wordt er menselijk materiaal per operatie in het proefdier ingebracht.

In Situ betekent dat het medicijn onderzocht wordt in mensen. Tenminste vier verschillende proefronden worden toegepast, waarbij de toepassing precieser en de onderzoeksgroep groter wordt.

Als laatste is er In Silico, een recente vorm van onderzoek waarbij er geen mensen of dieren aan te pas komen, er wordt gesimuleerd met computers en computermodellen van het lichaam. We noemen dit als laatste, maar de toepassing is tegenwoordig nog vaak voor In Vitro onderzoek,

Wanneer onderzoek succesvol in grote groepen is toegepast, kan een nieuw medicijn worden toegelaten. Maar hoe zit dat voor medicinale cannabis een, historisch gezien, kruid dat de mens ondersteunt volgens duizenden jaren geschreven historie?

Dat wordt, in Nederland en Duitsland geregeld met vaste beschrijvingen van behandelingswijzen. Behandelingswijzen hebben weer een relatie met het toepassingsgebied, bijvoorbeeld ouderenzorg of vrouwenheelkunde (gynaecologie). Het wetenschappelijk kennisdomein beschrijft dan het of de toepassingsgebied(en) en die omvattende behandelingswijze.

Zodoende, als het kennisdomein een kruidenbehandeling niet heeft opgenomen via de toepassingsgebieden, moet daar onderzoek naar gedaan worden of dit nuttig is. Soms hoeft er maar een klein onderzoek gedaan te worden als een soortgelijke behandeling al een plek heeft in een ander kennisdomein. Die kennisdomeinen delen dan tenminste één behandelingswijze.

Wet- en regelgeving in Duitsland voor patiënten

Het volgende blok kennnis beschrijft omstandigheden en huidige beperkingen in de Duitse wet en uitvoering.

Vergoedingen door zorgverzekeraars schoorvoetend toegekend

Volgens Dr. Oliver Tolmein is het overnemen van kosten of nog beter het opnemen van cannabis in de standaardlijst van vergoede medicijnen uitdagend. De verzekeraars proberen dit zo lang mogelijk uit te stellen en meerdere rechtszaken zijn gevoerd in de afgelopen jaren door patiënten.

Dit is zelfs zo ver gegaan, dat een jongen onder de 18 geen vergoeding zou krijgen. Hij zou enkel mogen kiezen uit de standaardlijsten, waaronder zware pijnstilling en antidepressiva. Met cannabis zou het lichaam deze beide producten niet of nauwelijks nodig hebben. Daarnaast zijn de kosten lager voor cannabis ten opzichte van de standaardlijstmedicamenten.

Met zicht op een uitspraak bij de hoge raad, waarbij de verzekeraar in de twee eerdere ronden verloren had en moest vergoeden, is gesetteld. Daardoor is de zitting afgeblazen en een mogelijke precedentzaak voorkomen.

Voor de meeste Duitse deelstaten geldt dat zij cannabis vergoed willen zien. Tot nu toe wordt dat niet harder getoetst vanuit de deelstaat bij de verzekeraar. Veel patiënten betalen daarom dan ook de medicatie uit eigen zak.

Verkeer en medicinale cannabis in Duitsland

Rondom verkeersdeelname is er net als in Nederland een moeilijke situatie in Duitsland. Voor beide landen geldt dat er een speekseltest (soms een okselzweet test) wordt toegepast als drugsdetectie test door de lokale- en verkeerspolitie. Politie is in Duitsland opgesplitst in specifieke afdelingen met meer of minder bevoegdheden per discipline. De vaste Tatort Krimi kijker weet dat ‘Schimanski’ van de Kriminal Polizei is, deze rechercheurs hebben heel andere taken, verantwoordelijkheden en opsporingsbevoegdheden dan bijvoorbeeld de verkeerspolitie.

Zo is het dus mogelijk dat de verkeerspolitie een routinematige controle houdt, dat kan op belangrijke wegen (Autobahn en Bundesstraße) en bijvoorbeeld bij grensovergangen. Daarbij worden de conditie van voertuig en bestuurder beoordeeld.

Advocaat Sebastian Glathe is werkzaam in de regio Baden-Württemberg. Deze regio kent problemen met verontreinigde cannabis waardoor de controles in de afgelopen tijd zijn opgevoerd. Zijn cliënten zijn dan regelmatig het spreekwoordelijke haasje; een patiënt die medicinaal cannabis toepast op doktersvoorschrift is redelijk vogelvrij in eerste instantie. Hij heeft enkele tips over hoe je je kunt opstellen, maar eerst een beetje achtergrondinformatie over verkeer en rijvaardigheid in Duitsland.

Anders dan in Nederland is er voor iedere deelnemer aan het Duitse verkeer een puntensysteem; bij teveel punten raak je (tijdelijk) je rijbewijs kwijt. Punten vervallen wel na verloop van tijd, maar sommige soorten blijven, bij ernstige overtredingen. Als Nederlandse (of buitenlandse bestuurder in het algemeen) moet je ook opletten; ben je grensganger en woon je in Duitsland kan ook jouw rijbewijs ingevorderd worden bij teveel punten. Wordt het rijbewijs niet ingevorderd, kun je desondanks een rijontzegging krijgen. Ga je alsnog achter het stuur dan in Duitsland, kun je een gevangenisstraf riskeren en tenminste een flinke boete. U bent dus gewaarschuwd!

Dan nu, een (routinematige) aanhouding met controle op cannabinoïden en iemand heeft op doktersrecept cannabis tot zich genomen. Wat gebeurt er dan? Wanneer iemand volledig meewerkt en alle informatie deelt die hij of zij heeft, is volgens de letter van de wet in 2021 iemand in overtreding en heeft bekend op gebied van deze overtreding.

Dit is ernstig te noemen; dit valt in de categorie moedwillig de wet overtreden. Moedwillig wordt zwaarder bestraft dan bijvoorbeeld onwetend of onbezonnen. Hoe is dan de patiënt het beste rechtsgeldig beschermd? Door mee te werken op minimale basis en specifiek te antwoorden op vragen van de onderzoekende diender. Dat is technisch gezien de enige manier waarop een patiënt terecht ingeschaald wordt en iemand kans heeft op rechtstreekse vrijspraak, geen veroordeling of seponering.

Deze twee inhoudelijke punten moeten gevolgd worden:

 • Het papierwerk is op orde
 • De staande gehoudene zegt zo min mogelijk

Qua papierwerk is het overzichtelijk maar uitgebreider dan in Nederland. De bestuurder van een voertuig hoeft niet de eigenaar te zijn; eigendomspapieren staan los van de bestuurder. De bestuurder wordt gehouden aan de plicht een deugdelijk voertuig te kiezen voor een rit, ongeacht van wie deze is. Zodoende moet de staande gehoudene de volgende papieren (pasjes) kunnen tonen:

 • EU rijbewijs (voorzien van juiste voertuigcode/klasse) dat nog geldig is of vervangend gelijkwaardig document
 • Voertuigpapieren welke de eigenaar beschrijven incl. geldig verzekeringsbewijs
 • Keuringsbewijs en eventuele ijkingspapieren voorzien van Voertuig Identificatie Nummer(s), beide ook geldig
 • Patiëntenpas inclusief doktersverklaring, beiden geldig en voorzien van datum/geldigheidsduur

Advocaat Sebastian Glathe meldt dat zijn cliënten regelmatig een aanpak van open en eerlijke communicatie hebben gekozen. Een routinematige controle gaat vaak gepaard met een dialoog die luchtig en open is; de gecontroleerde wil namelijk graag snel weer verder op pad.

Dat iedere uitspraak of uiting tegen een ambtenaar als bewijs gebruikt kan worden, dat realiseert men zich niet snel. Voor ambtenaren is het gesprek en de houding dan ook een ijking om verdere onderzoeken mogelijkerwijs te starten. Zo min mogelijk zeggen valt misschien buiten het gemiddelde gedrag, maar men is niet verplicht om hier meer dan het minimum te doen.

Het cruciale verschil in benadering tussen patiënten en reguliere consumenten van cannabis zit in de definitie van ‘Drogen’ en ‘Medizin’. Een ambtenaar in functie zal een controlevraag stellen of de bestuurder alcohol of drugs geconsumeerd heeft. De patiënt zal op deze vragen ‘Nee’ moeten antwoorden. Immers, de cannabis is een medicijn en geen product waarbij een roes opgezocht wordt als recreatie.

Dit voelt, net als weinig converseren, heel tegennatuurlijk, maar is feitelijk de waarheid. Zolang er dus geen aanleiding is voor een ambtenaar om een vervolgonderzoek te doen, zal een routinematige controle hooguit een alcohol blaastest opleveren.

Aanleidingen voor vervolgonderzoek zijn opvallend rijgedrag, beschadigingen aan een auto, positieve uitingen over alcohol of drugsgebruik, meldingen over speciale medicatie, aanwezige (lege) alcoholische verpakkingen, opmerkelijke geur. Een patiënt overhandigt derhalve de patiëntenpas en doktersverklaring wanneer er om gevraagd wordt en niet eerder.

Medicijnen met cannabis als ingrediënt in de apotheek

Praktische toepassingen

In dit onderdeel moeten we wederom ons strikt houden aan de regels – bij Supscore zijn we geen arts en mogen we geen medische adviezen geven. Dus doen we dat ook niet en beperken we de verslaglegging tot globale lijnen zodat medische professionals begrijpen welke actie qua kennisvergaring nodig is.

Farmacokinetiek (hoe werkt cannabis in het lichaam) en varianten van toediening

Acute en lange termijn bijwerkingen

Interacties met andere medicijnen

Het kiezen van een geschikte medicijnvorm

‘Mijn eerste patiënt’ (als zorg- of hulpverlener)

Dit ‘ronde tafel gesprek’ was heel open, over ieders ervaring met een eerste patiënt. Houvast kwam voornamelijk uit verkennend werk vanuit de gehele wereld en een voorzichtige aanpak. Dr. Ethan Russo heeft het als volgt samengevat: “Start low, go slow, stay low”. Oftewel, laaggedoseerd beginnen, langzaam opbouwen en zo laag mogelijk blijven.

Ondertussen hebben de meeste artsen meer ervaring, maar deze groep benadrukte nogmaals het belang van het behandeladagium: “Start low, go slow, stay low.” Door iets meer tijd te nemen voor het ontdekken van de ondergrens van werkingsniveau (ingenomen aantal mg THC en/of andere cannabinoïden), voorkom je een stijgende ondergrens (ongevoeligheid, je hebt steeds meer nodig).

Dr. med. Franjo Grotenhermen noemt dat patiënten, zeker bij cannabistoppen roken, gevoelig zijn voor te hoog doseren. Ze willen vooral niet te weinig doseren en daardoor blijkbaar schuift de ondergrens steeds iets op. Hij noemde succes bij meerdere patiënten die tot aan meerdere jaren lang een gelijke dosering nemen en geen verhoging nodig hebben.

Wat is er anders na bijna twee en een half jaar Supscore?

Ruim twee jaar geleden had ik niet het idee waar Supscore naar toe zou groeien. Kennis verkopen, voor consumenten, producenten, specialisten en onderzoekers. Theorie naar de praktijk brengen en toepasbaar maken. Dat zijn de uitgangspunten.

Zojuist heb ik de startpagina bijgewerkt. Daar lees je de resultaten van Supscore na bijna twee en een half jaar. En de huidige focus om producten en diensten meer te richten op bedrijven.

Waarom deze stap? Heel kort samengevat is de Nederlandse consument niet gewend te betalen voor kennis in hapklare brokken. Hoewel ik verwachtte dat het wel anders zou zijn in 2018 dan in 2009. Toen deed ik onderzoek naar een mobiele applicatie; net nadat de iPhone ingeburgerd begon te raken.

Conclusie toen, na marktonderzoek: geen brood mee te verdienen. In een nicheproduct op een niche platform zijn de kosten te hoog en de prijsstelling maakt het niet rendabel.

Ook nu zijn de eerste versie van Supscore producten (testrapporten over supplementen per batch die te koop zijn in de winkel) heel gewild, zolang het gratis is. Of als iemand anders er voor betaalt.

De draai voor Supscore

Bij startende ondernemingen zie je vaak dat er na een beginperiode een draai wordt gemaakt. Dat heet in het vakjargon een ‘pivot’. De draai zorgt dat je bij je bedrijfsfilosofie blijft en rendabele klanten hebt.

Zo ook voor Supscore. De producten en diensten van Supscore tot op heden hebben vele mensen persoonlijk geraakt. In positieve zin, met veel passie en liefde voor de medemens. Je moet er ook je brood mee kunnen verdienen, dat is de andere kant van de ondernemende medaille.

Supscore is ondertussen regelmatig benaderd door andere ondernemers en bedrijven. “Kun je ons helpen met…”, zo begint het gesprek vaak. Door de achtergrond in bedrijfskunde komen er vaak ook andere onderwerpen nog bij die passen in het oplossen van de vraag.

En zo is de draai nu compleet. Supscore bouwt directe consumenten activiteiten af. Daarvoor terug komen verschillende activiteiten die mogelijk veel sneller meer impact hebben voor u als consument. Om te beginnen is er meer focus: de opkomende markt voor professionele cannabisteelt.

In het grote plaatje houdt Supscore zich in 2021 bezig met ‘hoe ziet de professionele cannabisindustrie er in Nederland en Europa uit over 10 jaar?’. Daarbij leveren we dan oplossingen, producten en diensten die daar invulling aan geven. Hoe doet Supscore dat?

Door een kwekerij te ontwerpen voor een aanvraag in het experiment gesloten coffeeshopketen. Door de Snelstart Gids voor CBD bij zorgprofessionals aan te bieden. Door mee te werken aan het opzetten van onderzoek naar supplementen. Door te helpen bij organisaties die supplementen onder de aandacht brengt om deze meer geaccepteerd te krijgen.

De laatste ontwikkelingen in de cannabisindustrie en analyses kunt u volgen op https://www.cannabisindustrie.nl/. Door deze link te klikken komt u direct terecht op een overzicht van mijn artikelen. In de nabije toekomst komt er een set artikelen over beleggen in de cannabisindustrie.

Op naar de volgende twee en een half jaar!

Leuke uitdaging: gastschrijver op cannabisindustrie.nl

Tot aan het einde van 2020 zullen er regelmatig analyses beschikbaar komen. De analyses komen op de website van cannabisindustrie.nl. De analyses schrijven we in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen. Daarbij treed de analist van Supscore op als gastschrijver bij deze website.

Bedrijfsactiviteiten uitgebreid met diensten

De diensten van Supscore voor bedrijven en specialisten zijn nog onderbelicht. Dat hebben we geleerd uit de bezoekersstatistieken van de website. Daarom is er gezocht naar een manier om de diensten beter onder de aandacht te brengen.

De aanleiding voor het gastschrijven is een opdracht van een klant. De oprichter van cannabisindustrie.nl is Mauro Picavet. Supscore heeft Mauro gestimuleerd om een nieuwswebsite op te zetten voor de industrie. Begin juli 2020 is de website gelanceerd. In gesprekken over de opdrachten die Supscore voor bedrijven doet ontstond het idee voor analyses schrijven.

Voorbeeld van diensten voor bedrijven

Supscore leverde advies en begeleiding voor een aanvraag bij de rijksoverheid. Daarbij gaat het om het experiment gesloten coffeeshopketen. In de volksmond heet dit de #wietproef. Het doel van de overheid is tweeledig. De productie en aanvoer van cannabis voor verkoop in coffeeshops veilig en gesloten te maken. En een slag maken in preventie en voorlichting.

De aanvraag is voor een teeltlicentie voor legale cannabis. De klant is een groep enthousiaste professionals. Zij hebben passie voor consument en plant. Zo draagt Supscore een steentje bij om schone cannabis van hoge kwaliteit beschikbaar te maken. Met goede cannabis voor iedereen die actief of preventief toepast in het welzijn.

Schermtekst bij het indienen voor een aanvraagformulier legale cannabisteelt met succesvolle ontvangst.
Een scherm dat maar weinig mensen hebben gezien,
het invulformulier van het indienen van een aanvraag voor legale cannabisteelt

Maar hoe zien diensten voor bedrijven en specialisten er dan uit? Er zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen bij deze aanvraag. Denk daarbij aan processen, bedrijfskundige risico analyse, bemiddeling bij verschillende partijen in de waardeketen en het opstellen van een functiehuis.

Meer doen met dezelfde informatie

Het experiment gesloten coffeeshopketen is een unieke situatie. Dat moment moet je koesteren dachten we, als Supscore, Cannabisindustrie.nl en klant. Daarom maken we verschillende overwegingen en struikelblokken bekend. Dat draagt bij aan de groei van de sector.

Het eerste artikel als gastschrijver gaat over het proces van de aanvraag teeltlicentie in de #wietproef. Lees de gehele analyse hier op cannabisindustrie.nl. Laat ook je stem horen voor de volgende onderwerpen voor analyse! Er wordt een korte enquete gehouden.

Ontvangstbevestiging van de ingediende aanvraag voor een licentie voor legale cannabisteelt
Ontvangstbevestiging van de aanvraag. Een hele opluchting na weken werk.

De eerste resultaten uit de enquete zijn bekend. Stemmers zijn vooral geïnteresseerd in het assortiment dat beschikbaar komt in het experiment. Op veler verzoek komt dat als eerste aan bod. Lees bijvoorbeeld waarom we moeten stoppen met ons blindstaren op de percentages CBD en THC. Of waarom het schadelijk is alleen deze eigenschappen te vermelden als voorlichting voor consumenten.

Volgende week, donderdag 8 oktober volgt alweer het derde stuk van deze analyses; het vervolg op de analyse van het assortiment. Heb je ondertussen interesse in wat Supscore voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact op!

Cannabis als supplement veiliger in de anderhalvemetersamenleving

Dit artikel van de VOC-Nederland zette ons aan tot het schrijven van dit artikel. Want veilige supplementen, dat is waar Supscore voor staat. Ontdek in dit artikel waarom de anderhalvemetersamenleving een supplement als cannabis veiliger kan maken. Met vier direct toepasbare onderdelen:

 • thuiskweken legaal voor volwassenen
 • laboratorium testen legaliseren
 • minder bezoek door hogere straatlimieten
 • meer veiligheid door meer voorraad voor de coffeeshop

Daar waar de meesten denken bij supplementen aan omega-3, magnesium of q-10 pillen, zijn er nog veel meer producten in deze categorie. In principe is alles wat je toevoegd aan je dieet en geen primair voedsel is, een supplement. Als je CBD gebruikt voor je gewrichten, gebruik je dus een cannabis supplement.

In onze visie ben jij in staat om de beste en meest veilige producten te kunnen kopen of zelf maken. Dat geldt voor cannabis net zoals Echinacea (aanvullend ter preventie van griep) of Citronella (tegen de muggen).

Foto van David J. Stang

In principe is cannabis een plant die net als vele anderen hun functie al duizenden jaren bewezen hebben voor mens en dier. Soms zou je denken dat cannabis juist vanwege de brede inzetbaarheid minder toegankelijk is gemaakt.

Voorstellen voor verbeteren veiligheid van consument en de industrie

Welnu, deze tijd is een prima moment om te heroverwegen hoe je dit veelgebruikte supplement kunt kopen en maken op een veilige manier. Heroverwegen, want de Nederlandse overheid zal een porretje nodig hebben om dit mogelijk te maken. Onze motivatie op een rij.

Veiliger consumeren

Cannabis kan veel veiliger verkregen en geconsumeerd worden in Nederland. Veiliger verkrijgen in de anderhalvemetersamenleving doe je door:

 • minder bezoek aan verkooppunten
 • verkooppunten anders bevoorraden

Coffeeshop: ‘Kom niet te vaak’

Bij onze lokale coffeeshop is sinds de uitbraak van covid-19 een grote transformatie geweest. Er is nog strenger deurbeleid, wachtrijen voor de deur, een complete herindeling van de ruimte zodat iedereen 1,5 meter uit elkaar blijft en heel duidelijke verzoeken.

Het verzoek bijvoorbeeld om liever 5 gram in een keer te kopen, in plaats van vijf bezoekjes voor het aanschaffen van 1 gram. Heel duidelijk gericht op het verminderen van het aantal bezoekers aan de coffeeshop.

Het is zelfs interessant om te bekijken of de limiet van 5 gram niet omhoog bijgesteld kan worden om de anderhalvemetersamenleving te verbeteren. Want een van de meest afschrikwekkende gevolgen van de (inmiddels) teruggedraaide sluiting van coffeeshops was het vrij spel voor straatdealers. Dealers deelden visitekaartjes uit in de wachtrij voor de coffeeshop in allerlei steden. Zie ook het artikel van August de Loor van Buro Drugs.

Zodoende is het verhogen van het aantal gram waarmee je over straat mag bewegen een voorbeeld van intelligent bestrijden: het vermindert daarmee het aantal bewegingen naar de coffeeshop.

Dat heeft wel een gevolg: coffeeshops zullen een andere voorraadpositie moeten kunnen aanhouden in de verkooplocatie. Zeker als er minder klanten komen is de veiligheid van de aanvoerlijn sterk in het geding; ook de medewerkers en hun veiligheid moet gelijk of beter worden met nieuwe maatregelen. Gelukkig was dit in 2018 ook al een punt dat is bedacht voor de wietproef.

Samen met Supscore naar de coffeeshop

Maar wat doet Supscore bij de coffeeshop? Zijn jullie een groepje stoners? Dat mag de suggestie misschien wekken, echter proberen we allerlei middelen en methoden uit die jou als iemand met kwalen en klachten kunnen helpen. Ook bespreken we de (on)mogelijkheden met coffeeshop medewerkers binnen het lokale en landelijke beleid.

Supscore biedt bijvoorbeeld THC workshops aan waarbij een begeleid bezoek aan de coffeeshop een onderdeel is. Daarvoor blijven we in contact met de medewerkers en detaillisten, door heel Nederland.

Verder kun je tijdens de workshop leren hoe je zelf cannabis kunt uitproberen zonder te roken. Je krijgt uitleg over verschillende technieken hoe je thuis veilig consumeert voor je klachten. Bijvoorbeeld druppelen met wietolie, drankjes maken, verwerken in eetwaren en verdampen van cannabis.

Hoe je veiliger je supplement kunt toepassen

De basis voor een veilig product ligt in hoge kwaliteit van product en productie proces. Verbeteringen kunnen doorgevoerd worden door deze twee concrete acties:

 • cannabis testen in laboratoria legaal maken
 • thuis (biologisch) cannabis verbouwen / kweken

Verbod labtest voor THC opheffen

Voor consumenten, producenten en verkooppunten is het laten testen van producten met cannabis als ingrediënt op THC gehalte niet toegestaan. Het is waarschijnlijk de enige productgroep waar warenveiligheid door de toepassing van regels NIET veiliger wordt.

Zo is er dan ook deze bizarre situatie voor fabrikanten van CBD producten. Indien een fabrikant vandaag (1 mei 2020) een CBD olie wil laten testen om aan te tonen dat het product onder de norm van THC valt, kan dat lelijk tegenvallen. Wanneer je nét over de grens gaat moet het laboratorium namelijk melding maken bij de overheid.

Dat is vreemd, want het is niet gezegd dat deze product test gaat over het eindproduct, maar bijvoorbeeld een tussenproduct. De producent wil bijvoorbeeld zekerheid over het productieproces en wordt daar dan op afgerekend terwijl er nooit een product op de markt komt wat niet voldoet aan de wet- en regelgeving.

Supscore is daarom ook direct voor het legaal maken van THC analyses door laboratoria. Dan is er voor consumenten, fabrikanten en verkooplocaties kwaliteit, zekerheid en veiligheid vergroot. Supscore levert daarom ook diensten voor fabrikanten, zoals begeleiding in productieprocessen en voorbereiding voor deelnemen aan een keurmerk.

Biologisch legaal thuis kweken

Als laatste, misschien wel het belangrijkste punt. Zelf kweken. Thuis, biologisch. Je hoort het altijd al bij peuters van een jaar of twee: ‘zelf doen’. Zeker voor medicinaal gebruik bij chronische ziektebeelden is het aan te raden om grip te hebben wat je aan supplementen gebruikt. Dat betekent ingrediëntenlijsten, toevoegingen en andere middelen scherp in de gaten houden.

Voor cannabis geldt daarbij dat het vrij eenvoudig is om je eigen plantjes te kweken. Gewoon, in de tuin in de volle grond, of met kweekmaterialen in potten. Onbespoten, misschien wel met biologische voedingsstoffen. Zo kun je met enkele lieveheersbeestjes prima luizen verjagen van je planten.

Continue wordt er onderzoek gedaan naar de medicinale werking van grodnstoffen die gevonden worden in onder andere de cannabisplant. De effecten van geurstoffen zoals terpenen op diverse kankersoorten bijvoorbeeld.

Supscore verwacht daarom dat u binnenkort zelf een melange van planten in uw tuin heeft die aansluiten op de symptomen van uw kwalen. Zo kunt u zelf uw supplementgebruik optimaliseren.

Supscore verwacht dat u binnenkort zelf een melange van planten in uw tuin heeft die aansluiten op de symptomen van uw kwalen.

Zo kunt u zelf uw supplementgebruik optimaliseren.

Voordat je thuis kunt kweken moet het verbod worden opgeheven. Zelfs planten zonder THC zijn niet toegestaan. Dit verbod staat haaks op het recht op zelfbeschikking, zoals ook in diverse landen (Zuid-Afrika, Mexico en Italië) door de hoge raad in dat land is aangetoond. Omdat Nederland een monarchie is, kan dit niet door de hoge raad in Nederland worden getoetst.

Sneller veilig met de wietwet

De wietwet die door de tweede kamer is aangenomen in 2017 maar nog wacht in de eerste kamer kan daarbij helpen. De wet is al aangenomen met een meerderheid en hoeft alleen maar doorgezet te worden. Vanwege de wietproef is dit uitgesteld. De wietproef is op dit moment ook uitgesteld; dus zodoende is het wel tijd voor de wietwet uit 2017, betoogt de VOC.

Supscore benadrukt dat het belangrijk is om te weten wat er in of op je supplementen zit. Maak je supplementen zoveel mogelijk zelf als je dat kunt. Bijvoorbeeld in je kruidentuin thuis of door hoogwaardige ingrediënten te kopen en zelf te mengen.

Wil je weten wat wel en niet kan met cannabis kweken?

Bekijk de uitleg op http://www.veiligthuiskweken.nl